Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

picma.ru | 1joomla.ru
Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан "О проведении внеочередного обследования на ВИЧ" №822 от 25.10.2019 PDF Печать
28.10.2019 09:39

Источник: nc-aids.tj

 

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТЇ ВА ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

ФАРМОИШ

Аз 25.10.2019    №822                                                                                                                                                                                                            ш. Душанбе

 

Оид ба гузаронидани муоинаи ѓайринавбатии ВНМО

Бо маќсади иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 апрели соли 2008, №171 «Дар бораи тасдиќи Тартиби азназаргузаронии тиббї бо маќсади ошкор сохтани вируси норасоии масунияти одам, бањисобгирї, муоинаи тиббии сироятшавї ба ВНМО ва муоинаи пешгирии онњо ва Рўйхати шахсоне, ки аз рўи нишондоди эпидемиологї бояд азназаргузаронии њатмии пинњонии тиббиро барои сирояти ВНМО гузаранд» мутобиќи банди 10-и Низомномаи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014, №148 тасдиќ шудааст,

ФАРМОИШ МЕДИЊАМ:

1. Сардорони раёсатњои тандурустии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Хатлону Суѓд ва шањри Душанбе (Музаффаров Ф.А., Раљабзода М.М., Маќсудзода Ф., Шарифзода Х.С.), менељерони шабакаи кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва госпиталии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои тобеи љумњурї, директорони марказњои љумњуриявї, роњбарони муассисањои табобатию пешгирї ва ташхисї новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон, пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї супориш дода шавад, ки мутахассисони муассисањои тиббию профилактикие, ки бо хун алоќамандии зич доранд (љарроњон, табибони занона, дандонпизишкон, ташхисчиён, њамширањои шафќат) ва дар давоми соли 2019 аз муоинаи тиббї нисбати ВНМО дар марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО нагузаштанд, ѓайринавбатї аз ташхиси ВНМО дар назди марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО-и љумњуриявї (барои муассисањои љумњуриявї дар МЉ ВМНО), вилоятї ва шањру ноњиявї то санаи 30 ноябри соли 2019 гузаронида шавад.

2. Ба директори Муассисаи давлатии «Маркази пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО» (Нуров Р.М.) супориш дода шавад:

- барои сариваќт гузаронидани муоинаи тиббии ВНМО кормандони соњаи тибби муассисањои тандурустии бо хун алоќамандии зич дошта, ки дар давоми соли 2019 аз муоинаии тиббии ВНМО дар марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди бемории ВНМО нагузаштаанд, чарањои зарурї андешад;

            - аз њисоби маблаѓњои воридгардида аз муоинаи ВНМО кормандони соњаи тибби муассисањои тандурустї бо хун алоќамандии зич дошта гузаронидани 30 фоиз маблаѓњоро ба суратњисоби махсуси Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон таъмин намояд;

            - оид ба воридот ва харољоти маблаѓњои аз њисоби гузаронидани муоинаи ВНМО ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї њар семоња ахбороти муфассал пешнињод намояд;

            - оид ба иљроиши фармоиши мазкур ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї то санаи 01 декабри соли 2019 ахбороти муфассал пешнињод намояд.

3. Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якум (Умарзода С.Ѓ.) ва муовини вазир (Одиназода А.А., Камолзода М., Шодихон Љамшед) гузошта шавад.

           

            Вазир                                                               Н. Олимзода

 

Новости


Праздники Таджикистана

Адрес: г.Душанбе, ул.Дехоти №48, Индекс: 734018, Диагностическиий Центр (левое крыло, 2этаж)
E-mail: aidscenter.tj@gmail.com Тел/факс: +(992 37) 234-34-42 Телефон доверия: +(992 37) 234-22-24